Aktuellt - Vad händer i Södra Sillskatan

Hemsidan uppdaterad 2021-06-23

På den här sidan hittar du information om det som är mest aktuellt och länkar vidare.

 

Trafikverkets anmodan för fortsatt stöd

Årsmötet beslutade att alla fastighetsägare skriver under dokumentet "Frivillig överenskommelse" som är en förbindelsen till Trafikverket där vår förening och dess medlemmar förbinder sig att underhålla vägen i godtagbart skick. Upprättandet av detta dokument är ett krav från Trafikverket för att vi ska fortsätta att erhålla ett statligt stöd för vägunderhåll.

Blanketten som varje fastighetsägare ska skriva under delades ut på årsmötet, fler blanketter finns att hämta i Biblioteket (kuren vid Piren).
Undertecknad blankett lämnas snarast in i lådan i Biblioteket.

Årsmöte för Södra Sillskatans väg- och stugförening

Årsmötet

Södra Sillskatans väg- och stugförening hade sitt årsmöte den 20 juni och uppslutningen var mycket god. Stig Nilsson valdes till ny ordförande. Protokollet kommer att läggas ut här på hemsidan så att även de stugägare som inte hade möjligheten att närvara på årsmötet kan ta del av besluten och informationen.

Observera högerregeln

Nu har vi fått upp en trafikskylt som upplyser om att det är en korsning vid ”y-et”. Skylt är uppsatt på både Södra Sillskatanvägen och Harrbäcksandsvägen. Högerregel gäller. 

Träna med Erika

Välkomna på nästa träningspass... söndag 27 juni kl. 15:00. 

Vi håller till på gräsplan vid boulebanan och träningen anpassas för alla över 16 år! Mycket skratt, rörelse och förhoppningsvis lite svett utlovas, helt prestigelöst😉 

Medtag liggunderlag/yogamatta samt handskar. Ingen föranmälan.
Varmt välkomna!

ev frågor? Kontakta Erika Markusson 070-243 90 40

 

Motionslåda

Även denna sommar är en motionslåda utplacerad vid 90-graders kurvan där du kan skriva upp ditt namn och stugnummer när du varit ut på en kort eller lång runda.
Under sommaren blir det sedan två tillfällen då det lottas ut priser.

Namnen på vinnarna publiceras här på hemsidan.

Sommarläsning

I röda kuren vid T-korsningen finns ett "Biblioteket" där du kan låna lite stug-läsning. 

Melodikrysset

Tag med morgonkaffet och kom till Piren på lördagar kl 10.00 och lös Melodikrysset tillsammans med andra "kryssare". 

Piren

Landgången på plats

Med gemensamma krafter ligger nu landgången ut på Piren på plats. Tack till alla starka armar och ryggar som hjälpte till!

Vägunderhåll

Vägen hyvlad

Under vecka 21 hyvlades huvudvägen ner till Södra Sillskatan och de gropar och ”potthål” som varit är åtgärdade. Nästa arbete som kommer att göras på vägen är att den kommer att grusas, hyvlas och saltas. I samband med det grusas, hyvlas och saltas också den del av vägen som går västerut i området. Den del som går österut kommer då att hyvlas och saltas. Vartannat år grusas det åt öster respektive väster.  

Påminner om vikten av att hålla ner på hastigheten längs huvudvägen för att den ska hålla bättre och att hastighetsbegränsningen inom området är 30km/h.

/Styrelsen 

Arbetsdag 2020

Arbetsdagen då vi tillsammans hjälps åt att röja och snygga upp vårt fina stugområde och väg genomfördes i år den 26 juli. Det var - som alltid - mycket god uppslutning och fika serverades på friområdet, Piren. 
Nästa år hoppas vi att epedemin är över och att även stugfesten kan genomföras.

Här finns några fler foton från arbetsdagen: Arbetsdag 2020

Styrelsen tackar alla som på olika sätt hjälpte till.