Södra Sillskatan är ett stugområde vid havet utanför Ursviken i Skellefteå kommun.

Den här sidan vänder sig i första hand till alla
stugägare i "Södra Skatan".