Dagordning 2019

Verksamhetsberättelse för 2018

Ekonomisk redovisning för 2018

Revisionsberättelse för 2018

STADGAR Vägföreningen

Här är stadgarna för Väg- och stugföreningen

Ansvarsfördelning

Här beskrivs den ansvarsfördelning mellan stugägarna och föreningen som beslutades att gälla vid årsmötet 2018.