Fullmakt föreningsstämman 2020

Denna fullmakt kan du ladda ner, skriva ut, skriva under för att därefterge till någon som får representera dig på årsmötet.

Agenda Årsmöte 20-06-13 Södra Sillskatan

Verksamhetsberättelse Södra Sillskatan 2019

Resultatrapport 2019

Balansrapport 2019

Budget 2021