Ledamöter

Ordförande: 
Thomas Granlund    e-post: ordforande@sodrasillskatan.se

Kassör: 
Ylva Öhlund Brännholm    e-post: kassor@sodrasillskatan.se

Övriga ledamöter:
Lars Axén
Kent Lindström
Stig Vidmark
Susanne Forsberg, suppleant
Jan-Olov Kronqvist, suppleant

 Valberedning till årsmötet 2020: Stig Boman, Olof Höglund och Åke Ögren