Protokoll årsmöte 2022

Här är det justerade protokollet från årsmötet 2022

Protokoll årsmöte 2021

Här är årsmötesprotokollet. Styrelsen har det påskrivna originalet.

Protokoll från årsmötet 2020

Protokollet är justerat och godkänt. Ordförande har originalet som är påskrivet.

Protokoll årsmöte 2019

Här är protokollet från årsmötet 2019-06-16.

Protokoll från årsmöte 2018

Här är protokollet från årsmötet 2018.

Motion - 2018

Motion antagen vid årsmötet 2018 vilken beskriver ansvarsfördelning mellan styrelsen och stugägarna.

Protokoll årsmöte 2017

Här är protokollet från årsmötet 2017. Klicka på länken så laddar du ner det och kan läsa vad som beslutades.