År 2013 lämnade Skellefteå kommun över ansvaret för underhållet av Harrbäcksandsvägen. Här kan du läsa mer: http://harrbacksand.se/. Även snöröjningen av grusvägen har kommunen lämnat över till oss.

 

  

Vi hoppas att alla bilförare respekterar den rådande hastighetsbegränsningen.