"Sommarvattnet"

H2O - Vattenförening är tillsammans med Harrbäcksand och delar av Norra Sillskatan. 

Vattenföreningen ansvarar för "sommarvattnet" och allt vad det innebär.

Kontaktperson för Södra Sillskatan: Gunnar Eriksson, 070-359 27 27

Kontaktperson för Harrbäcksand: Mikael Lindfors 070-2568907 

Påminnelse från H2O

På VÅREN när vattnet ska igång:

Ha alltid kranen till din stuga stängd!
Är någon kran öppen får vi inte upp trycket och måste leta läckage, stänga kranar osv. Om din kran då är öppen finns det dessutom risk för vattenskada hos dig. Vattenföreningen ansvarar inte för din kran eller för vad som händer på din sida av kranen.

Fr.o.m. våren 2014 debiteras 100 kr/öppen kran till aktuell stugägare.

På HÖSTEN när vattnet ska stängas:

Ha alltid kranen till din stuga stängd! Vi trycksätter stamledningen med tryckluft för att tömma den på vatten. Om någon kran är öppen tar det längre tid att dränera ledningen.