Blandad info

Blandad information

Södra Sillskatan är ett stugområde vid havet utanför Ursviken i Skellefteå kommun.

Den här sidan vänder sig i första hand till alla
stugägare i "Södra Skatan".

Vill du komma i kontakt med någon ansvarig för denna hemsida så kontakta: 

Sommarvattnet - H2O

H2O - Vattenförening är tillsammans med Harrbäcksand och delar av Norra Sillskatan. 
Vattenföreningen ansvarar för "sommarvattnet" och allt vad det innebär.

Kontaktpersoner för Södra Sillskatan:
Lars Vikberg 070-3718844 

Kontaktpersoner för Harrbäcksand:
Mikael Lindfors 070-2568907 och Roger Haldebro 076-1122106

På VÅREN när vattnet ska igång:

Ha alltid kranen till din stuga stängd!
Är någon kran öppen får vi inte upp trycket och måste leta läckage, stänga kranar osv. Om din kran då är öppen finns det dessutom risk för vattenskada hos dig. Vattenföreningen ansvarar
inte för din kran eller för vad som händer på din sida av kranen.

Fr.o.m. våren 2014 debiteras 100 kr/öppen kran till aktuell stugägare.

På HÖSTEN när vattnet ska stängas:

Ha alltid kranen till din stuga stängd!
Vi trycksätter stamledningen med tryckluft för att tömma den på vatten. Om någon kran är öppen tar det längre tid att dränera ledningen. 


Hjärtstartare

I röda kuren vid T-korsningen finns en hjärtstartare.

Bibliotek

I röda kuren vid T-korsningen finns ett "Biblioteket" där du kan låna lite sommarläsning, fyll gärna på med fler böcker.

Bastun

Bokningsinformation:

* boka i brevlådan på bastuväggen
* tag med egen ved, ca 25 cm längd

Vid hämtning av nyckel lämnas hyresavgiften:
50 kr/2 tim för medlem
500 kr/ 2 tim för icke medlem


Nyckel finns hos:
Gunnar Eriksson, 070-359 27 27
Stig Boman, 070-558 01 32
Anna Lundmark, 070-234 29 50


(Önskas medlemskap, kontakta någon av ovanstående)