Styrelse & dokument

Styrelse & dokument

Ledamöter 2023

Ordförande:
Stina Ahlskog, e-post: ordforande@sodrasillskatan.se 


Kassör:
Ylva Öhlund Brännholm, e-post: kassor@sodrasillskatan.se


Övriga ledamöter:
Thomas Granlund
Lars Axén
Johan Lindberg

Hans Snällfot, suppleant
Jörgen Stenmark, suppleant


Valberedning till årsmötet 2024:
Gunnar Eriksson
Johan Ahlbäck
Anna Lundmark


STADGAR Vägföreningen

Dubbelklicka här för att ladda ned stadgarna:

Ansvarsfördelning

Här beskrivs den ansvarsfördelning mellan stugägarna och föreningen som beslutades att gälla vid årsmötet 2018.

Dubbelklicka här för att ladda ner dokumentet:

Handlingar till kommande årsmöte 16/6-24

Här finns alla handlingar till Årsmötet 16 juni 2024 att ladda ner:

Dubbelklicka här för att ladda ner Dagordningen

Dubbelklicka här för att ladda ner Verksamhetsberättelsen för 2023

Dubbelklicka här för att ladda ner Resultatrapporten för verksamhetsåret 2023:

Dubbelklicka här för att ladda ner Balansrapporten för verksamhetsåret 2023:

Dubbelklicka här för att ladda ner Budgeten för 2025:

Dubbelklicka här för att ladda ner Fullmakt:

Protokoll - Årsmöte 2023

Dubbelklicka här för att ladda ner senaste Årsmötesprotokollet (2023):

unsplash